Access - Microsoft Office Specialist Access

Access obuka

Trajanje (čas): 27x45min
Trajanje (dan): 9 dana (3x45min)
Kome je namenjen: Kurs je namenjen početnicima, ali i iskusnim Office korisnicima koji bi da obradu i analizu podataka podignu na viši nivo – korišćenjem baza podataka. Kurs je uvod u svet baza podatka. Takođe je namenjen svima koji žele da se pripreme za sticanje sertifikata Microsoft Office Specialist Access
Predznanje: Osnovno poznavanje rada u Windows operativnom sistemu
Cena: Obratite nam se za cenu

 

Građenje baza podataka

 • Izrada baze podataka
 • Izrada i izmena tabela
 • Definisanje i izmena tipova polja
 • Izmena osobina polja
 • Izrada i izmena relacija jedan-prema-više
 • Nametanje referencijalnog integriteta
 • Izrada i izmena upita
 • Izrada obrazaca
 • Dodavanje i izmena osobina kontrola na obrazcima
 • Izrada izveštaja
 • Dodavanje i izmena osobina kontrola na izveštajima
 • Izrada Web stranice za pristup podacima

Unos podataka

 • Unos, izmena i brisanje zapisa
 • Pronalaženje i premeštanje među zapisima
 • Uvoz podataka

Organizovanje podataka

 • Izrada i izmena izračunatih polja i zbirnih funkcija
 • Izmena strukture obrazca
 • Izmena strukture izveštaja i podešavanje stranice za štampu
 • Formatiranje lista sa podacima
 • Sortiranje zapisa
 • Filtriranje zapisa

Upravljanje bazama

 • Slanje dokumenta na reviziju
 • Upoređivanje i objedinjavanje dokumenata
 • Umetanje, pregled i izmena komentara
 • Praćenje, prihvatanje i odbijanje predloženih promena

Formatiranje i upravljanje dokumentima

 • Utvrđivanje zavisnosti objekata
 • Pregled objekata i podataka u raznim pogledima
 • Štampanje objekata baze i podataka
 • Izvoz podataka
 • Čuvanje kopije baze
 • Sažimanje i oporavljanje baze

 • Sve obuke izvodi autorizovani Microsoft Certified Trainer sa više od 15 godina iskustva u treninzima po oficijelnom Microsoft planu i programu
 • Obuka se izvodi u prostorijama klijenta tj. InHouse, sve što je neophodno obezbediti je sala i projektor, eventualno tabla ili flip chart
 • Minimalan broj polaznika u grupi je 6
 • Predviđeno vreme za trening je dato u školskim časovima (45min)
 • Svaki polaznik dobija odgovarajuću literaturu
 • Po završenoj obuci polaznici rade završni test ili se on izvodi po fazama u toku obuke
 • Po završenoj obuci polaznici popunjavaju evaluacioni upitnik o kvalitetu rada trenera
 • Svaki polaznik dobija potvrdu/sertifikat o odslušanom/uspešno savladanom kursu
 • Za sve obuke van Beograda, po dogovoru, klijent snosi troškove prevoza odnosno smeštaja trenera
 • Obratite nam se za sve dodatne informacije i dogovore