Win Core (za učenike, 6-11 godina)

Windows, Word, PowerPoint, Internet

Trajanje (čas): 2x sedmično po 45min
Trajanje sedmica): 12
Kome je namenjen: Kurs je namenjen apsolutnim početnicima, kao i deci koje žele da sistematizuju postojeće znanje.
Predznanje: -
Cena: €60 ili 3x mesečno po €24

 

Šta je računar i kako radi

 • upoznavanje sa hardverom računara i podešavanjem operativnog sistema.

Korišćenje operativnog sistema

 • korišćenje miša, rad sa prozorima, start menijem, podešavanje radne površine.

Rad sa datotekama i direktorijumima

 • sortiranje, pomeranje, kopiranje i brisanje datoteka, rad sa Recycle Bin-om.

Korišćenje eksternih memorija

 • CD, flash memorija, kopiranje i brisanje podataka.

Rad sa slikama i video materijalom

 • snimanje, program Paint, kopiranje slika sa fotoaparata, Windows picture manager, Windows Movie Maker za video montažu

Korišćenje Microsoft Office alata

 • Word i PowerPoint.

Šta je to Internet

 • web browseri, pretraživanje Interneta, favorites stranice, history,
 • Pravljenje mail adrese, korišćenje programa za Chat, Email, Skype
 • Sve obuke izvodi autorizovani Microsoft Certified Trainer sa više od 15 godina iskustva u treninzima po oficijelnom Microsoft planu i programu
 • Minimalan broj polaznika u grupi je 6
 • Predviđeno vreme za trening je dato u školskim časovima (45min)
 • Svaki polaznik dobija odgovarajuću literaturu
 • Po završenoj obuci polaznici rade završni test ili se on izvodi po fazama u toku obuke
 • Svaki polaznik dobija potvrdu/sertifikat o odslušanom/uspešno savladanom kursu
 • Obuka se obavlja u Pančevu
 • Obratite nam se za sve dodatne informacije i dogovore