Outlook - Microsoft Office Specialist Outlook

Outlook obuka

Trajanje (čas): 12x45min
Trajanje (dan): 4 dana (3x45min)
Kome je namenjen: Kurs je namenjen početnicima. Takođe je namenjen svima koji žele da se pripreme za sticanje sertifikata Microsoft Office Specialist Outlook Core
Predznanje: Osnovno poznavanje rada u Windows operativnom sistemu
Cena: Obratite nam se za cenu

 

Poruke

 • Organizovanje
 • Pridruživanje datoteka
 • Izrada i modifikovanje ličnog potpisa za poruke
 • Izmena podešavanja email poruka i opcija za isporuku
 • Izrada i izmena konatakata
 • Prihvatanje, odbijanje i delegiranje zadataka

Planiranje

 • Izrada i izmena sastanaka, skupova i događaja
 • Ažuriranje, otkazivanje i odgovaranje na zahteve za održavanjem skupa
 • Prilagođavanje parametara kalendara
 • Izrada, izmena i dodeljivanje zadataka

Organizovanje

 • Izrada i izmene u distribucionoj listi
 • Povezivanje kontakata sa drugim elementima
 • Izrada i izmena beleški
 • Organizovanje elemenata
 • Organizovanje elemenata unutar foldera
 • Pretraživanje elemenata
 • Čuvanje elemenata u datotekama različitih formata
 • Dodeljivanje elemenata kategorijama
 • Pregled i štampanje elemenata

 • Sve obuke izvodi autorizovani Microsoft Certified Trainer sa više od 15 godina iskustva u treninzima po oficijelnom Microsoft planu i programu
 • Obuka se izvodi u prostorijama klijenta tj. InHouse, sve što je neophodno obezbediti je sala i projektor, eventualno tabla ili flip chart
 • Minimalan broj polaznika u grupi je 6
 • Predviđeno vreme za trening je dato u školskim časovima (45min)
 • Svaki polaznik dobija odgovarajuću literaturu
 • Po završenoj obuci polaznici rade završni test ili se on izvodi po fazama u toku obuke
 • Po završenoj obuci polaznici popunjavaju evaluacioni upitnik o kvalitetu rada trenera
 • Svaki polaznik dobija potvrdu/sertifikat o odslušanom/uspešno savladanom kursu
 • Za sve obuke van Beograda, po dogovoru, klijent snosi troškove prevoza odnosno smeštaja trenera
 • Obratite nam se za sve dodatne informacije i dogovore