Programiranje (za učenike 12-16 godina)

Vizuelno programiranje

Trajanje (čas): 2x sedmično po 45min
Trajanje sedmica): 12
Kome je namenjen: Kurs je namenjen početnicima koji žele da nauče da kreiraju Internet prezentacije
Predznanje: Osnove korišćenja računara
Cena: €80 ili 3x mesečno po €30

 

Osnove programiranja, algoritmi

Vizuelno programiranje (Visual Basic)

  • Kreiranje formi, rad sa grafikom
  • Procedure, funkcije, promenljive, kontrola toka, petlje
  • Sve obuke izvodi autorizovani Microsoft Certified Trainer sa više od 15 godina iskustva u treninzima po oficijelnom Microsoft planu i programu
  • Minimalan broj polaznika u grupi je 6
  • Predviđeno vreme za trening je dato u školskim časovima (45min)
  • Svaki polaznik dobija odgovarajuću literaturu
  • Po završenoj obuci polaznici rade završni test ili se on izvodi po fazama u toku obuke
  • Svaki polaznik dobija potvrdu/sertifikat o odslušanom/uspešno savladanom kursu
  • Obuka se obavlja u Pančevu
  • Obratite nam se za sve dodatne informacije i dogovore