Web (za učenike, 12-16 godina)

HTML, Photoshop, Expression Web

Trajanje (čas): 2x sedmično po 45min
Trajanje sedmica): 12
Kome je namenjen: Kurs je namenjen početnicima koji žele da nauče da kreiraju Internet prezentacije
Predznanje: Osnove korišćenja računara
Cena: €60 ili 3x mesečno po €24

 

Photoshop

 • Obrada crteža i fotografija na računaru
 • okuženje
 • rad sa selekcijama, rad sa slojevima
 • obrada slika
 • maske
 • efekti
 • optimizacija za web

Web Expression

 • HTML stranica, sintaksa
 • struktura web sajtova
 • formatiranje teksta
 • organizovanje sadržaja
 • kreiranje linkova
 • rad sa slikama
 • stilovi, pozicioniranje na strani
 • tabele
 • formulari
 • meta tagovi
 • objavljivanje na Internetu
 • Sve obuke izvodi autorizovani Microsoft Certified Trainer sa više od 15 godina iskustva u treninzima po oficijelnom Microsoft planu i programu
 • Minimalan broj polaznika u grupi je 6
 • Predviđeno vreme za trening je dato u školskim časovima (45min)
 • Svaki polaznik dobija odgovarajuću literaturu
 • Po završenoj obuci polaznici rade završni test ili se on izvodi po fazama u toku obuke
 • Svaki polaznik dobija potvrdu/sertifikat o odslušanom/uspešno savladanom kursu
 • Obuka se obavlja u Pančevu
 • Obratite nam se za sve dodatne informacije i dogovore