Outlook kurs

12x45min

Trajanje kursa

CENA I POVOLJNOSTI

Za veći broj polaznika ili više grupa

PREDAVAČ

Sa više od 18,000 održanih časova

Kurs je namenjen početnicima. Takođe je namenjen svima koji žele da nauče da koriste Microsoft Outlook, sve opcije za komunikaciju putem email-a, zakazivanje i praćenje aktivnosti, obaveza i sastanaka a takođe i kao pripreme za sticanje sertifikata Microsoft Office Specialist Outlook Core

Potrebno je osnovno poznavanje rada u Windows operativnom sistemu

Candidates will create and edit professional-looking email messages, maintain calendars across time zones, and schedule tasks for a variety of purposes and situations. Candidates will use Outlook 2016 to enhance professional correspondence, create calendars, and schedule appointments. Application examples include coordinating building resources, sending messages for marketing campaigns, planning staff meetings, and assigning meeting action items.

Microsoft

Organizovanje
Pridruživanje datoteka
Izrada i modifikovanje ličnog potpisa za poruke
Izmena podešavanja email poruka i opcija za isporuku
Izrada i izmena konatakata
Prihvatanje, odbijanje i delegiranje zadataka

Izrada i izmena sastanaka, skupova i događaja
Ažuriranje, otkazivanje i odgovaranje na zahteve za održavanjem skupa
Prilagođavanje parametara kalendara
Izrada, izmena i dodeljivanje zadataka

Izrada i izmene u distribucionoj listi
Povezivanje kontakata sa drugim elementima
Izrada i izmena beleški
Organizovanje elemenata
Organizovanje elemenata unutar foldera
Pretraživanje elemenata
Čuvanje elemenata u datotekama različitih formata
Dodeljivanje elemenata kategorijama
Pregled i štampanje elemenata

  • Sve obuke izvodi Microsoft sertifikovani predavač sa više od 15 godina iskustva u treninzima
  • Obuka se izvodi u prostorijama klijenta tj. InHouse, sve što je neophodno obezbediti je sala i projektor
  • Minimalan broj polaznika u grupi je 6
  • Predviđeno vreme za trening je dato u školskim časovima (45min)
  • Svaki polaznik dobija odgovarajuću literaturu
  • Po završenoj obuci polaznici rade završni test ili se on izvodi po fazama u toku obuke
  • Svaki polaznik dobija potvrdu/sertifikat o odslušanom/uspešno savladanom kursu
  • Osim grupne moguće je izvesti i individualnu obuku, 1 polaznik - 1 predavač
  • Za sve obuke van Beograda, po dogovoru, klijent snosi troškove prevoza odnosno smeštaja trenera

Radili smo sa najboljim kompanijama u regionu

Pogledajte gde smo sve održavali ovaj ali i druge treninge.

PREDAVAČ

Sa više od 18,000 održanih časova

CENA I POVOLJNOSTI

Za veći broj polaznika ili više grupa

POZOVITE 064 129 31 31

Napravićemo ponudu specijalno za vas