Word Core kurs

12x45min

Trajanje kursa

CENA I POVOLJNOSTI

Za veći broj polaznika ili više grupa

PREDAVAČ

Sa više od 18,000 održanih časova

Kurs je namenjen početnicima, kao i osobama koje žele da sistematizuju postojeće znanje. Takođe je namenjen svima koji žele da se pripreme za sticanje sertifikata Microsoft Office Specialist Word Core

Potrebno je osnovno poznavanje rada u Windows operativnom sistemu

Candidates will have a fundamental understanding of the Excel environment and the ability to complete tasks independently

Microsoft

Umetanje i izmena teksta, simbola i specijalnih znakova
Umetanje često korišćenih, unapred definisanih fraza
Navigacija do određenog dela teksta
Umetanje, pozicioniranje i promena veličine grafičkim objektima
Izrada i izmena dijagrama i grafikona
Pronalaženje, odabiranje i umetanje pratećih informacija

Umetanje i izmena tabela
Izrada nabrajanja simbolima, brojevima i u više nivoa
Izrada i izmena hiperveza

Formatiranje teksta
Formatiranje pasusa
Primenjivanje i formatiranje novinskih stubaca
Izrada i izmena zaglavlja
Izmena oblika strane i podešavanje strane

Slanje dokumenta na reviziju
Upoređivanje i objedinjavanje dokumenata
Umetanje, pregled i izmena komentara
Praćenje, prihvatanje i odbijanje predloženih promena

Izrada novog dokumenta korišćenjem šablona
Pregled i izmena şvojstava dokumenta
Organizovanje dokumenata korišćenjem foldera
Čuvanje dokumenata u odgovarajućim formatima za različite primene
Štampa dokumenta, koverti i nalepnica
Pregled dokumenta i Web stranica
Izmena i organizovanje pogleda i prozora dokumenta

  • Sve obuke izvodi Microsoft sertifikovani predavač sa više od 15 godina iskustva u treninzima
  • Obuka se izvodi u prostorijama klijenta tj. InHouse, sve što je neophodno obezbediti je sala i projektor
  • Minimalan broj polaznika u grupi je 6
  • Predviđeno vreme za trening je dato u školskim časovima (45min)
  • Svaki polaznik dobija odgovarajuću literaturu
  • Po završenoj obuci polaznici rade završni test ili se on izvodi po fazama u toku obuke
  • Svaki polaznik dobija potvrdu/sertifikat o odslušanom/uspešno savladanom kursu
  • Osim grupne moguće je izvesti i individualnu obuku, 1 polaznik - 1 predavač
  • Za sve obuke van Beograda, po dogovoru, klijent snosi troškove prevoza odnosno smeštaja trenera

Radili smo sa najboljim kompanijama u regionu

Pogledajte gde smo sve održavali ovaj ali i druge treninge.

PREDAVAČ

Sa više od 18,000 održanih časova

CENA I POVOLJNOSTI

Za veći broj polaznika ili više grupa

POZOVITE 064 129 31 31

Napravićemo ponudu specijalno za vas