Excel VBA kurs

24x45min

Trajanje kursa

CENA I POVOLJNOSTI

Za veći broj polaznika ili više grupa

PREDAVAČ

Sa više od 18,000 održanih časova

Kurs je namenjen iskusnim korisnicima koji imaju potrebu da automatizuju obradu podataka u Excelu bilo korišćenjem makroa bilo korisnički definisanim procedurama i funkcijama, odnosno korisnicima koji žele da razvijaju specifične aplikacije koristeći Excel

You will learn how to apply the VBA programming language to make your Excel spreadsheets much more powerful. This course starts you out with the basics of VB programming, and teaches you to use it to its fullest potential within Excel.

Microsoft

Šta je VBA
Načini primene
Prednosti i ograničenja
Makroi, snimanje

Primer Word makro komandi
Dodeljivanje prečica sa tastature
Relativno referencirani makroi
Apsolutno referencirani makroi
Startovanje pomoću dugmića ili shape-ova

VBA Editor
Aktivna ćelija
Range objekat
Cells objekat
Offset osobina
Varijable, tipovi
Explicite, Implicite, Static
Oblasti definisanosti
Životni vek varijable
Rad sa modulima
Konstante
MsgBox, InputBox
If...Then...Else
Select Case
For...Nex i Do...Loop petlje
Procedure i funkcije

Debugger, Break Points, Watches
Debug.Print, Debug.Assert
On Error

Rad sa formama
Događaji na nivou radnog lista i radne sveske
Zaštita koda

  • Sve obuke izvodi Microsoft sertifikovani predavač sa više od 15 godina iskustva u treninzima
  • Obuka se izvodi u prostorijama klijenta tj. InHouse, sve što je neophodno obezbediti je sala i projektor
  • Minimalan broj polaznika u grupi je 6
  • Predviđeno vreme za trening je dato u školskim časovima (45min)
  • Svaki polaznik dobija odgovarajuću literaturu
  • Po završenoj obuci polaznici rade završni test ili se on izvodi po fazama u toku obuke
  • Svaki polaznik dobija potvrdu/sertifikat o odslušanom/uspešno savladanom kursu
  • Osim grupne moguće je izvesti i individualnu obuku, 1 polaznik - 1 predavač
  • Za sve obuke van Beograda, po dogovoru, klijent snosi troškove prevoza odnosno smeštaja trenera

Radili smo sa najboljim kompanijama u regionu

Pogledajte gde smo sve održavali ovaj ali i druge treninge.

Promotivna cena 30EUR 20EUR na individualnu Online obuku

Imamo iskustva sa više desetina polaznika držeći ovaj trenig Online. Za obuku 1-1 u većini slučajeva dovoljno je 10 termina po 60min

PREDAVAČ

Sa više od 18,000 održanih časova

CENA I POVOLJNOSTI

Za veći broj polaznika ili više grupa

POZOVITE 064 129 31 31

Napravićemo ponudu specijalno za vas