PowerPoint kurs

12x45min

Trajanje kursa

CENA I POVOLJNOSTI

Za veći broj polaznika ili više grupa

PREDAVAČ

Sa više od 18,000 održanih časova

Kurs je namenjen početnicima, kao i osobama koje žele da sistematizuju postojeće znanje. Takođe je namenjen svima koji žele da se pripreme za sticanje sertifikata Microsoft Office Specialist PowerPoint

Potrebno je osnovno poznavanje rada u Windows operativnom sistemu

Candidates will have a fundamental understanding of the PowerPoint environment and demonstrate the correct application of PowerPoint 2016. Candidates create, edit, and enhance presentations and slide shows. Presentation examples include professional-grade sales presentations, employee training, instructional materials, and kiosk slide shows.

Microsoft

Izrada nove prezentacije na osnovu šablona
Umetanje i izmena tekstualnog sadržaja
Umetanje tabela, grafikona i dijagrama
Umetanje slika, oblika i grafičkih objekata
Umetanje objekata

Formatiranje teksta
Formatiranje slika, oblika i grafičkih objekata
Formatiranje slajda
Primenjivanje animacionih šema
Primenjivanje slajd tranzicija
Prilagođavanje šablona slajda
Rad sa masterima

Praćenje, prihvatanje i odbijanje promena u prezentaciji
Dodavanje, izmena i brisanje komentara u prezentaciji
Upoređivanje i objedinjavanje prezenatcija

Organizovanje prezentacije
Podešavanje predstave za isporuku
Podešavanje vremena prikaza slajdova
Isporuka prezentacije
Priprema prezentacije za udaljenu isporuku
Čuvanje i objavljivanje prezentacije
Štampa slajdova, okvirnog prikaza, beleški za publiku i predavača
Izvoz prezentacije u druge Office programe

  • Sve obuke izvodi Microsoft sertifikovani predavač sa više od 15 godina iskustva u treninzima
  • Obuka se izvodi u prostorijama klijenta tj. InHouse, sve što je neophodno obezbediti je sala i projektor
  • Minimalan broj polaznika u grupi je 6
  • Predviđeno vreme za trening je dato u školskim časovima (45min)
  • Svaki polaznik dobija odgovarajuću literaturu
  • Po završenoj obuci polaznici rade završni test ili se on izvodi po fazama u toku obuke
  • Svaki polaznik dobija potvrdu/sertifikat o odslušanom/uspešno savladanom kursu
  • Osim grupne moguće je izvesti i individualnu obuku, 1 polaznik - 1 predavač
  • Za sve obuke van Beograda, po dogovoru, klijent snosi troškove prevoza odnosno smeštaja trenera

Radili smo sa najboljim kompanijama u regionu

Pogledajte gde smo sve održavali ovaj ali i druge treninge.

PREDAVAČ

Sa više od 18,000 održanih časova

CENA I POVOLJNOSTI

Za veći broj polaznika ili više grupa

POZOVITE 064 129 31 31

Napravićemo ponudu specijalno za vas